jörgen hemby

Jag tog min juristexamen från Lunds universitet 2016 och har sedan dess arbetat på Advokatbyrån Jörgen Hemby som biträdande jurist, efter att ha haft praktik på byrån under studietiden. Jag företräder och ger råd till klienter inom flera rättsområden.

jonathan janke

År 2006 grundade jag Advokatbyrån Jörgen Hemby AB efter åtta år som advokat och totalt sjutton år inom juridiken. Erfarenhet av tingsmeritering fick jag i Stockholms länsrätt och Simrishamns tingsrätt. Under tingsmeriteringen i Stockholms länsrätt arbetade jag med skatteprocesser. Erfarenheten från Stockholms länsrätt av förvaltningsprocessen har gjort att jag även biträder klienter i ärenden om bygglov och avgifter. Ett annat rättsområde som jag jobbar mycket med är franchising som jag kom i kontakt med redan 1986. 

Växel: 040-630 63 60, Jörgen Hemby: 070-843 49 56, Jonathan Janke: 070-854 51 35.

Organisationsnummer: 556711-5604

Copyright ©  Advokatbyrån Jörgen Hemby AB. All rights reserved.

jörgen hemby